Historie


Begin tot 1950

 

De oprichtingsdatum van de Chr. muziekvereniging Laus Deo: 14 november 1923.
De eerste leden zijn allen lid van de Hervormde jongelingsvereniging, voornamelijk afkomstig uit de dorpen Noordbarge, Zuidbarge en Westenesch.
De 1e dirigent betreft een leraar van de plaatselijke school gesitueerd in Noordbarge, die tevens zijn leslokaal beschikbaar stelt voor het repeteren.

 Voor de school in Noordbarge (1924)

 

Na de eerste voorzichtige stapjes groeit het ledenbestand en na een aantal jaren vindt de dirigent het tijd worden voor een meer onderlegde dirigent die de leden meer muziek kan bijbrengen.
Het orkest maakt in die tijd goede vorderingen en er word al snel besloten om aan concoursen deel te nemen waar zeer goede resultaten worden gehaald.

 

 

 

 

 

 

 

Concours in Tuk (Steenwijk), (1946)

In de oorlogsjaren neemt de vereniging even een stapje terug, daar de leden wegblijven, er is weinig geld te besteden, het instrumentarium wat verdwijnt enz., maar na de bevrijding begint men weer met volle overgave en met de dan aanwezige leden wordt er een nieuwe start gemaakt.

Door inzamelacties onder de bewoners van Emmen kan er weer instrumentarium worden aangeschaft. Kortom er wordt weer gemusiceerd.

 

1950 – 1980

 

Het ledenaantal van de vereniging heeft tot dan toe geschommeld tussen 20 en 30 leden. Het is niet vreemd om bij een belangrijk optreden wanneer de bezetting niet optimaal is, leden van andere verenigingen te vragen te assisteren.
In de navolgende jaren is het aantal leden toch gestaag gegroeid, waardoor het orkest op eigen kracht optredens kan verzorgen.

 Koninginnedag 1955; Serenade aan de familie van Es naar aanleiding van de Koninklijke onderscheiding

In 1955 wordt besloten tot het oprichten van een drumband. In datzelfde jaar doen ook de eerste vrouwen hun intrede.
De vereniging heeft nu opeens 2 afdelingen. Deze 2 afdelingen die apart repeteren, verzorgen gezamenlijk de optredens.
Pas in de jaren 70 treedt de drumband alleen op waarbij ook de eerste majorettes hun intrede doen.

 Koninginnedag Zuidbarge (1973)

De leerlingen zijn tot nu toe uitsluitend opgeleid door “oud leden”. In de jaren 70 komt daar een verandering in. Er komt een muziekschool in Emmen en de opleiding van leerlingen wordt steeds meer verschoven naar dit opleidingscentrum.

 Koninginnedag Zuidbarge (1973)

 

1980 – heden

 

In 1987 wordt besloten de drumband anders te formeren. Er wordt een combinatie gemaakt tussen slagwerkers en koperblazers.
De naam wordt veranderd in marching showband. Dit blijkt een groot succes. De band heeft sinds de oprichting bij vele evenementen gespeeld waaronder het bloemencorso in Hongarije.

 Optreden Marching Showband, Grodzisk (Polen)

De plaats Emmen is inmiddels al flink gegroeid en daarmee ook de vereniging.
Naast opleiding heeft de vereniging tevens een aspirantenorkest. Dit orkest is een goede opstap naar één of beide afdelingen.
Beide afdelingen beschikken zo over leerlingen met een goede muziekbasis.

 Optreden in Slagharen (2002)

Anno 2002 is het fanfare-orkest vaak te beluisteren tijdens gehouden concerten.
De marching showband die ieder jaar een nieuwe show instudeert is veelal te zien tijdens straatoptredens.
Kortom een club die door middel van het uitoefenen van hun hobby het publiek aangenaam kan verrassen

 Optreden in de Giraf (2002)