Donateur Worden!


Word donateur van Laus Deo Emmen

Laus Deo is in het jaar 1923 opgericht en is inmiddels een begrip in Emmen en omgeving. Onze Showband kunt u regelmatig op straat aantreffen. In hun mooie Engelse uniformen laten ze een onuitwisbare indruk achter. Het Fanfare orkest geeft ieder jaar meerdere druk bezochte concerten in Emmen. U zult begrijpen dat het ons ieder jaar veel geld kost om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Zo kost een compleet Showband uniform ruim € 1.500,- en een instrument kost al snel € 2.000,-. Omdat Laus Deo van mening is dat musiceren voor iedereen mogelijk moet zijn, wordt zowel het uniform als het instrument gratis in bruikleen gegeven. Helaas zijn de subsidies de laatste jaren drastisch afgenomen en zijn inkomsten vanuit contributie en al onze extra acties nauwelijks genoeg om de kosten te dekken. Er dienen ieder jaar een aantal instrumenten te worden vervangen en er zijn extra instrumenten nodig om het groeiend aantal jeugdleden van een instrument te kunnen voorzien. Donaties van donateurs zijn dan ook van groot belang voor onze vereniging. Wij zijn dan ook blij als mensen zoals u, Laus Deo een warm hart toedragen en ons financieel ondersteunen. Wat kunt u als donateur van ons verwachten? U krijgt viermaal per jaar een nieuwsbrief met het laatste nieuws van onze vereniging. In het najaar organiseren we een speciaal donateursconcert, waar u als donateur gratis toegang voor krijgt. Onderstaande tabel geeft de verschillende mogelijkheden met de bijbehorende voordelen weer.

Soort Donateur Donatie Voordelen
Brons €10,- 1 persoon gratis toegang tot het donateursconcert
Zilver €15,- 2 personen gratis toegang tot het donateursconcert
Goud €25,- Zelfde als Zilver + 25% korting op alle andere concerten
Club van 50 €50,- Zelfde als Goud + vermelding van uw naam/bedrijf op de website, programmaboekjes en Nieuwsbrieven

Wij stellen uw financiële ondersteuning zeer op prijs. U kunt uw donatie via acceptgiro of via bankgiro (zelf overmaken) voldoen op rekeningnummer: 6293044 (IBAN: NL51INGB0006293044) t.n.v. Laus Deo Emmen.

Alvast onze hartelijke dank en wij hopen u nog lang als donateur te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Muziekvereniging Laus Deo

Nadine Verlaat en Nienke Jagt


Donateurscommissie

Ja, ik word donateur van Laus Deo.

Ik ondersteun de vereniging met een bedrag van € 10,00 / € 15,00 / € 25,00 / € 50,00 per jaar*

Dit bedrag betaal ik via acceptgiro / bankgiro (zelf overmaken)*

Naam: ……………………………………………………

Emailadres: ……………………………………………

Adres :  …………………………………………………

……………………………………………………                           Handtekening: …………………………………

Graag dit formulier uitgeprint inleveren bij één van onze leden. Tevens kunt u een email sturen naar: donateurs@lausdeo-emmen.nl

* doorhalen wat niet van toepassing is