Dirigent


Fanfareorkest

Alfons Weges (geb.1965) is afgestudeerd aan het conservatorium te Groningen op trompet (1990) bij Auke v.d. Merk en hafabra-directie (1991) bij Lex van Diepen.
Sinds 1990 is Alfons muziekdocent ‘klein-koper’, theoriedocent en HaFaBra-coördinator (Harmonie, Fanfare en Brassband) bij ‘Muziekschool Gemeente Menterwolde’. Daarnaast is hij muziekdocent bij enkele muziekverenigingen in Noord-Groningen. Tevens is hij examinator/gecommitteerde voor Kunstfactor, is hij dirigent van play-ins in zowel Nederland als ook in het buitenland en jurylid bij solistenavonden.
Naast het lesgeven is Alfons Weges al ruim 20 jaar dirigent van diverse orkesten in Groningen en Drenthe. Zowel fanfare- , harmonie- , symfonieorkesten als ook blaaskapellen hebben onder zijn leiding gemusiceerd. Ook arrangeert Alfons regelmatig muziekstukken voor (blaas)orkest en houdt hij zich bezig met het schrijven van muziekboeken voor klein-koper.
Sinds april 2000 is Alfons dirigent van het fanfareorkest van de Muziekvereniging ‘Laus Deo’ in Emmen.

 

 


Alfons Weges ruim 25 jaar dirigent!

 

Onlangs heeft onze dirigent Alfons Weges, een (klein) feestje met onze muziekvereniging gevierd. Alfons is namelijk al ruim 25 jaar dirigent van blaas- en symfonieorkesten.
Hij is begonnen als dirigent van blaaskapellen en heeft op 8 april 1988 zijn eerste contract getekend als dirigent van muziekvereniging St. Caecilia uit Kloosterburen. Om dit met ‘Laus Deo’ te vieren kwamen Simone en Loes op 15 april jl. met een aantal dozen gebak langs om dit heugelijk feit te vieren met de aanwezige muzikanten.